Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Zapoznaj się z naszą polityką cookies!
 

Strona Główna

 
Rodziców zaniepokojonych nieprawidłowościami w rozwoju ruchowym swoich pociech (asymetrią ułożeniową, brakiem umiejętności ruchowych oczekiwanych w danym wieku, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, wadą postawy) zapraszamy na prywatną konsultację z fizjoterapeutą, która odbędzie się w naszym Gabinecie 02.12.2017. 
 
Koszt wizyty: 80 zł
 
Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 602 632 053.
 
 
 
Gabinet Terapeutyczno-Logopedyczny EduPracuś to kameralne miejsce, w którym:

- Terapia odbywa się poprzez najbardziej naturalną dla dzieci aktywność, czyli przez zabawę.

- Nie ma czasu na pośpiech i anonimowość, za to jest czas na nawiązanie relacji, bez której trudno o efekty terapii.

- Rodzice mogą liczyć na zrozumienie i współpracę.Gabinet EduPracuś oferuje:
Profilaktykę logopedyczną:

Skierowana do dzieci w pierwszym roku życia, mającą na celu ocenę warunków anatomicznych jamy ustnej, odruchów oralnych oraz funkcji poprzedzających rozwój mowy, tj. oddychania i przyjmowania pokarmu. Nieprawidłowości z tego okresu, które nie zostały w porę zauważone i wyeliminowane, w późniejszym czasie negatywnie wpływają na funkcjonowanie dziecka, min. powodując trudności z karmieniem i niską sprawność artykulacyjną. Wcześniaki, dzieci z porodów powikłanych, urodzone z niedotlenieniem okołoporodowym, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, a także z zespołami genetycznymi, to dzieci, które wymagają oceny logopedycznej i wdrożenia działań profilaktycznych.

Terapię logopedyczną:

Skierowana do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzmu, Zespołu Aspergera) i zespołów genetycznych, z zaburzeniami artykulacji (dyslalią), z niedokształceniem mowy o typie afazji (alalią).


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością lub znajdujących się w grupie ryzyka (urodzonych przedwcześnie, z niedotlenieniem okołoporodowym), polegające na stymulowaniu wszystkich sfer rozwoju, tj. rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, a także percepcji wzrokowej, słuchowej i sprawności motorycznej.


- W zajęciach WWR mogą uczestniczyć dzieci od momentu wykrycia zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole.

- Terapia w formie zabawy nie stanowi dla dziecka obciążenia, a rodzice otrzymują zalecenia, w jaki sposób wspierać rozwój dziecka na co dzień.

- Im wcześniej dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc, tym lepiej wykorzysta swój potencjał, a skutki niepełnosprawności uda się zminimalizować.


Terapię ręki:

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością, nieprawidłowym napięciem posturalnym, ale również dzieci bez problemów rozwojowych, które przejawiają trudności w zakresie małej motoryki, szczególnie w czynnościach samoobsługowych (sprawne posługiwanie się sztućcami, ubieranie się, zapinanie guzików itd.), lub w opanowaniu umiejętności szkolnych - prawidłowego chwytu pisarskiego, posługiwania się nożyczkami.

Terapia ręki wskazana jest także dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz przejawiających nadwrażliwość w obrębie dłoni (niechęć do dotykania różnych faktur i konsystencji).