Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Zapoznaj się z naszą polityką cookies!
 
×

Wiadomość

EU e-Privacy Directive

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego rodzaju pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Odrzuciłeś pliki cookie. Ta decyzja może zostać zmieniona.

Strona Główna

 
  
Gabinet Terapeutyczno-Logopedyczny EduPracuś to kameralne miejsce, w którym:

- Terapia odbywa się poprzez najbardziej naturalną dla dzieci aktywność, czyli przez zabawę.

- Nie ma czasu na pośpiech i anonimowość, za to jest czas na nawiązanie relacji, bez której trudno o efekty terapii.

- Rodzice mogą liczyć na zrozumienie i współpracę.Gabinet EduPracuś oferuje:
Profilaktykę logopedyczną:

Skierowana do dzieci w pierwszym roku życia, mającą na celu ocenę warunków anatomicznych jamy ustnej, odruchów oralnych oraz funkcji poprzedzających rozwój mowy, tj. oddychania i przyjmowania pokarmu. Nieprawidłowości z tego okresu, które nie zostały w porę zauważone i wyeliminowane, w późniejszym czasie negatywnie wpływają na funkcjonowanie dziecka, min. powodując trudności z karmieniem i niską sprawność artykulacyjną. Wcześniaki, dzieci z porodów powikłanych, urodzone z niedotlenieniem okołoporodowym, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, a także z zespołami genetycznymi, to dzieci, które wymagają oceny logopedycznej i wdrożenia działań profilaktycznych.

Terapię logopedyczną:

Skierowana do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzmu, Zespołu Aspergera) i zespołów genetycznych, z zaburzeniami artykulacji (dyslalią), z niedokształceniem mowy o typie afazji (alalią).


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka:

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością lub znajdujących się w grupie ryzyka (urodzonych przedwcześnie, z niedotlenieniem okołoporodowym), polegające na stymulowaniu wszystkich sfer rozwoju, tj. rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, a także percepcji wzrokowej, słuchowej i sprawności motorycznej. Im wcześniej dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc, tym lepiej wykorzysta swój potencjał, a skutki niepełnosprawności uda się zminimalizować.
 
 
 
 

Terapię ręki:

Zajęcia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością, nieprawidłowym napięciem posturalnym, ale również dzieci bez problemów rozwojowych, które przejawiają trudności w zakresie małej motoryki, szczególnie w czynnościach samoobsługowych (sprawne posługiwanie się sztućcami, ubieranie się, zapinanie guzików itd.), lub w opanowaniu umiejętności szkolnych - prawidłowego chwytu pisarskiego, posługiwania się nożyczkami.

Terapia ręki wskazana jest także dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz przejawiających nadwrażliwość w obrębie dłoni (niechęć do dotykania różnych faktur i konsystencji).

Ciasteczka