GABINET TERAPEUTYCZNO-LOGOPEDYCZNY
neurologopeda mgr Magdalena Nowicka
bird1
mgr Magdalena Nowicka 
Jestem neurologopedą i pedagogiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzę terapię dzieci od okresu noworodkowego do 8. roku życia. Moje szczególne zainteresowania to profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna, terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z zespołami genetycznymi, a także terapia karmienia i terapia ręki.

Uzyskane kwalifikacje :
  • W zakresie neurologopedii - studia podyplomowe z Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
  • W zakresie logopedii - studia podyplomowe w Pomagisterskim Studium Logopedycznym na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
  • W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Studia magisterskie na UAM w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam min. w: Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, Stowarzyszeniu Dalej Razem w Zielonej Górze, przedszkolach i szkołach specjalnych, Zespole wczesnego wspomagania rozwoju w Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Praca z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi wymaga stałego dokształcania i doskonalenia się poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.
Zobacz listę ukończonych szkoleń!