GABINET TERAPEUTYCZNO-LOGOPEDYCZNY
neurologopeda mgr Magdalena Nowicka
bird1
Praca z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi wymaga stałego dokształcania i doskonalenia się poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Lista ukończonych szkoleń:
 • Dysfagia Pediatryczna - warsztaty (Dore Blom),
 • Od jedzenia do mówienia 2. Od niemowlaka do przedszkolaka - pozycjonowanie dzieci z trudnościami w procesie karmienia (dr M. Machoś, dr M. Czajkowska),
 • Can Eat, Won’t Eat! (G. Harris, S. Mason),
 • Karmienie małego dziecka – wieloaspektowość w terapii – konferencja,
 • ARFID – od zabawy do jedzenia (M. Nosko-Goszczycka),
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym (Marta Baj-Lieder, Szkoła terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka),
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka (dr n. o zdr. Marta Szmaj),
 • VII Akademia Neurologii Wieku Rozwojowego – konferencja,
 • Regulatory funkcji – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy (lek. stom. Monika Ośko),
 • Wczesna diagnoza i stymulacja (dr Mira Rządzka),
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej (dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska),
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu (dr B. Sambor),
 • Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży – praktyczny warsztat terapeuty jąkania (A. Jastrzębowska-Jasińska),
 • Wieloaspektowość w logopedii – wyzwania XXI wieku. Niepłynność mowy, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna w Warszawie),
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (A.Prożych),
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci. Diagnoza i terapia (E. Drewniak-Wołosz, A. Paluch),
 • Terapia ręki Smart Hand Model-I i II stopień (A. Żychowicz, K.Piotrowska-Madej),
 • Terapia ręki – I i II stopień (Soyer),
 • Terapia ustno-twarzowa, terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z grupy ryzyka (T.Kaczan),
 • Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia,
 • Szkolenie uprawniające do wykorzystania narzędzia diagnostycznego KORP,
 • Terapia taktylna wg. metody dr S.Masgutowej,
 • Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać pomocy – konferencja (Uniwersytet Medyczny i UAM, Poznań),
 • Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej – konferencja,
 • Moje sylabki. Metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania – warsztaty,
 • III stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (AUTUS w Poznaniu),
 • Szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie, Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole, Terapia osób z autyzmem: Treningi indywidualne. Komunikacja osób z autyzmem (Dalej Razem w Zielonej Górze),
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe (Fundacja SCOLAR w Warszawie),
 • Rozwój daje radość – praca z małym dzieckiem z autyzmem nad komunikacją, zabawą i samodzielnością (Fundacja SCOLAR).